راهبند

راه بند

راه بند

راه بند اتوماتیک جایه راه بند  دستی را گرفته

تهران تکنیک(تی تی در) در زمینه راهبند فعال میباشد وتولید بوم های راه بند را نیز دارد به هر متراژ به دلخواه مشتری با اتصالا شکنده بوم برایه پارکینگ یا اماکن کم ارتفاع کاملا روان و مهندسی ساخته شده به همرا سیم بوکس زیر کار و بلبرینگی تا شو

راهبند تهران تکنیک

راهبند بسیار کار برد خوبی برایه پارکینگ ورودی مجموعه هایه ورزشی اماکن اداری و قیره…

راهبند هایه مکانیک و هیدرولیک

امروزه راهبندها جایه درب اتوماتیک را گرفته اند

وبرایه تردد هایه بالا 500 بار روزانه به بالا تر استفاده میشو

راهبند کامه-راهبندفک-راهبندزومر-راهبندبتا-راهبندسیماران-راهبندلایف-راهبندبی اف تی-راهبندوی تو-راهبندبنینکا-وقیره……

در2مدل هیدرولیک و اتومکانیک

در 2طرح تاشو و یک تیکه

تفاوت هیدرولیک و اتومکانیک در چند موضوع میباشد طردد بی نهایت هیدرولیک قدرت بیشتر ترمز نرم تر و کارکرد نرم ان و وزش باد به همان صورت عادی به دلیل قدرت زیاد فشار روغن کار میکندو خرابی کمتری نصب به الکتر مکانیک دارد

راهبند هایه الکترومکانیک نیز برایه تردد هایه روزانه 800 الا1000بار روزانه کار کرد هم عالی هستند راهبند الکترومکانیک با موتور سیم پیچ حرکت روتور و با اتصالات چرخ دنده و به کمک فنر کار میکند که این نوع راهبند پر طرف دار تر نسبت به هیدرولیک هستند

تهران تکنیگ (تی تی در)

پخش و توضیح انواع راهبند و تمام قطعات موتور روتور اتصالا بوم راهبند فنر ریموت چشمی پوسته کاور چراغ شب سیم بوکس تا شو اتصالات بوم تاشو قورقوری موتور انواع برند هایه راهبند هیدرولیک و الکترو مکانیک بیواسطه بوم اختصاصی با هر وزن و هر طولی نسبت به محل نصب تا 10 متر طول به زودی

بوم نانو یا همان تلقی داخل نور پردازی در راه میباشد

تهران تکنیک تی تی در

فروش پایان یک معامله نیست اغاز یک تعهد است

با ما در ارتباط باشید

09126589443

02144514927

طهران تکنیک تی تی در دربهایه اتوماتیک

راهبند

راهبند