کرکره برقی

کرکره برقی

پروژه کرکره برقیجاده مخصوص نفت پارس 11دهنه ای صنعتی یکی از نمونه کار های اخیر تهران تکنیک میباشد